Blízké Akce

27.4.2019

 • Kruh
  Kdy: 27.4.2019  15:00 - 18:00
  Místo: U Modlitebny, 735 64 Havířov, Česko

3.5.2019

 • Členské shromáždění
  Kdy: 3.5.2019  18:00 - 20:00
  Místo: U Modlitebny, 735 64 Havířov, Česko

  Členské shromáždění na téma závěry konference MSS a ČSU

4.5.2019

 • Atmosféra ...jak zachránit život
  Kdy: 4.5.2019  16:00 - 19:00
  Místo: Cooltour, Černá louka 3188, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko

11.5.2019

 • H-dialog
  Kdy: 11.5.2019  16:00 - 18:00
  Místo: U Modlitebny, 735 64 Havířov, Česko

17.5.2019

 • Pathfinder Helfštýn
  Kdy: 17.5.2019 - 19.5.2019  
  Místo:

18.5.2019

 • Pathfinder Helfštýn
  Kdy: 17.5.2019 - 19.5.2019  
  Místo:

19.5.2019

 • Pathfinder Helfštýn
  Kdy: 17.5.2019 - 19.5.2019  
  Místo:

21.5.2019

 • Výbor Suchá
  Kdy: 21.5.2019  18:00 - 20:00
  Místo:

23.5.2019

 • DEN RODINY
  Kdy: 23.5.2019  09:00 - 17:00
  Místo: Multigenerační centrum Lučina

Církev adventistů sedmého dne

Církev adventistů sedmého dne

Featured Image

humanitární organizace ADRA

Featured Image

internetová televize HOPE TV

Featured Image

nakladatelství Advent Orion

Featured Image

Kdo jsme ?

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (Bible, 2. List Timoteovi 3:16). 66 knih Starého a Nového zákona v Bibli lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí, jak mohou navázat vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo v Bibli.

Youtube

Zde naleznete záznamy kázání, přednášky a mnoho dalších videi z našeho společenství

Zde

Fotogalerie

Fotografie z jednotlivých akcí

Zde

Facebook

Aby jste byli pořád v obraze o akcích a dalších dění našeho sboru navštivte náš facebook

Zde

Kontaktujte Nás

Pokud máte nějaké otázky kontaktujte nás

Zde