Blízké Akce

29.2.2020

 • Kruh
  Kdy: 29.2.2020  15:00 - 17:30
  Místo: U Modlitebny, 735 64 Havířov, Česko

6.3.2020

 • Y4J Tým
  Kdy: 6.3.2020  17:00 - 18:30
  Místo:

7.3.2020

 • Atmosféra
  Kdy: 7.3.2020  16:00 - 19:00
  Místo: Cooltour, Černá louka 3188, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko

10.3.2020

 • Výbor Suchá
  Kdy: 10.3.2020  18:00 - 20:00
  Místo:


Zobrazit kalendář

Církev adventistů sedmého dne

Církev adventistů sedmého dne

Featured Image

humanitární organizace ADRA

Featured Image

internetová televize HOPE TV

Featured Image

nakladatelství Advent Orion

Featured Image

Kdo jsme ?

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (Bible, 2. List Timoteovi 3:16). 66 knih Starého a Nového zákona v Bibli lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí, jak mohou navázat vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo v Bibli.

Youtube

Zde naleznete záznamy kázání, přednášky a mnoho dalších videi z našeho společenství

Zde

Fotogalerie

Fotografie z jednotlivých akcí

Zde

Facebook

Aby jste byli pořád v obraze o akcích a dalších dění našeho sboru navštivte náš facebook

Zde

Kontaktujte Nás

Pokud máte nějaké otázky kontaktujte nás

Zde