Blízké Akce

21.9.2019

 • Kruh
  Kdy: 21.9.2019  15:00 - 18:00
  Místo: U Modlitebny, 735 64 Havířov, Česko

24.9.2019

 • Výbor H-Suchá
  Kdy: 24.9.2019  18:00 - 19:00
  Místo:

27.9.2019

 • H-chlapi
  Kdy: 27.9.2019 - 29.9.2019  
  Místo:

28.9.2019

 • H-chlapi
  Kdy: 27.9.2019 - 29.9.2019  
  Místo:

29.9.2019

 • H-chlapi
  Kdy: 27.9.2019 - 29.9.2019  
  Místo:

5.10.2019

 • Atmosféra
  Kdy: 5.10.2019  16:00 - 19:00
  Místo:

12.10.2019

 • Y4J - ZAČÍNÁME PŘÍPRAVU NA LETNÍ EVANGELIZACI
  Kdy: 12.10.2019  09:00 - 13:30
  Místo:

19.10.2019

 • Kruh
  Kdy: 19.10.2019  15:00 - 18:00
  Místo:

Poslední příspěvky

Církev adventistů sedmého dne

Církev adventistů sedmého dne

Featured Image

humanitární organizace ADRA

Featured Image

internetová televize HOPE TV

Featured Image

nakladatelství Advent Orion

Featured Image

Kdo jsme ?

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (Bible, 2. List Timoteovi 3:16). 66 knih Starého a Nového zákona v Bibli lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí, jak mohou navázat vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo v Bibli.

Youtube

Zde naleznete záznamy kázání, přednášky a mnoho dalších videi z našeho společenství

Zde

Fotogalerie

Fotografie z jednotlivých akcí

Zde

Facebook

Aby jste byli pořád v obraze o akcích a dalších dění našeho sboru navštivte náš facebook

Zde

Kontaktujte Nás

Pokud máte nějaké otázky kontaktujte nás

Zde