Blízké Akce

6.4.2019

 • Atmosféra ...byl jedou jeden
  Kdy: 6.4.2019  16:00 - 19:00
  Místo: Cooltour, Černá louka 3188, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko

16.4.2019

 • Výbor Suchá
  Kdy: 16.4.2019  18:00 - 19:00
  Místo: ADRA, Charitativní obchůdek a Sociální šatník, 736 01 Havířov, Česko

18.4.2019

 • Velikonoční večeře I.
  Kdy: 18.4.2019  18:00 - 20:00
  Místo:

19.4.2019

 • Velikonoční večeře II.
  Kdy: 19.4.2019  18:00 - 20:00
  Místo:

20.4.2019

 • VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA
  Kdy: 20.4.2019  09:00 - 13:00
  Místo: Gen. Svobody 57/9, Šumbark, 736 01 Havířov, Česko

  Společná bohoslužba Havířovských sborů

Církev adventistů sedmého dne

Církev adventistů sedmého dne

Featured Image

humanitární organizace ADRA

Featured Image

internetová televize HOPE TV

Featured Image

nakladatelství Advent Orion

Featured Image

Kdo jsme ?

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (Bible, 2. List Timoteovi 3:16). 66 knih Starého a Nového zákona v Bibli lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí, jak mohou navázat vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo v Bibli.

Youtube

Zde naleznete záznamy kázání, přednášky a mnoho dalších videi z našeho společenství

Zde

Fotogalerie

Fotografie z jednotlivých akcí

Zde

Facebook

Aby jste byli pořád v obraze o akcích a dalších dění našeho sboru navštivte náš facebook

Zde

Kontaktujte Nás

Pokud máte nějaké otázky kontaktujte nás

Zde