Den náboženské svobody

Naše církev si každoročně připomání důležitost svobodného náboženského vyznání. Letos připadá Den náboženské svobody na sobotu 25. ledna 2014. Je to ideální příležitost k připomenutí si, že možnost svobodného vyznání není samozřejmostí. Měli bychom bránit svobodu svědomí všech lidí. Včetně těch, se kterými nesouhlasíme.

Zde můžete shlédnout videospot, který si chce tutu svobodu připomenout.


„Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě
i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství
nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním
náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.“

Všeobecná deklarace lidských práv, článek 18