Nové webové stránky

Církev adventistů sedmého dne připravila zcela nový web www.adventiste.cz, jehož cílem
je představit církev lidem, kteří o ní, nebo o jiných církevních společenstvích, nemají žádné
povědomí.
Web představuje adventisty jako běžné lidi, kteří jsou zapojeni ve společnosti stejně,
jako kdokoli jiný. Jediným rozdílem zůstává víra v Boha, která je na nových stránkách
definována Apoštolským vyznáním.
Moderně zpracovaný portál nabízí velké množství internetových odkazů na organizace
provozované přímo církví, nebo ty, které církev podporuje. Cílem webu je představit
adventisty jako ty, kterým není lhostejný osud současného člověka.
Rádi bychom vás pozvali k návštěvě stránek www.adventiste.cz a šíření této adresy
mezi vašimi blízkými a přáteli.

„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“
Galatským 6,2