PF 2014

Šťastný budu tehdy…

Je jen jeden zavedený omyl, a to ten, že jsme zde proto, abychom byli šťastni.
A. Schopenhauer

Zdá se, že Schopenhauer byl beznadějným pesimistou. Přesto i v jeho citované větě se skrývá zrnko pravdy.
Čím více budeme usilovat o štěstí, tím bude vzdálenější. Štěstí nelze vzývat, programově o ně usilovat.
Šťastný budu tehdy, pokud miluji, pokud se mi něco daří, pokud zažívám něco, co se mě hluboce pozitivně dotýká.
Pro lásku k druhým lidem se však mohu rozhodnout.
Mohu se snažit dělat dobře svou práci. Mohu se zaposlouchat do hudby, chodit na procházky do krásné přírody, rozmlouvat se svým Bohem… Pokud jsem myšlenkami zcela při tom, co právě konám, pak ke mně přichází štěstí.
Dnes budu žít tak, abych mohl být šťasten.

Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami!
Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný.
Bible – Žalm 128,1-2 /B21/

Přeje J.L.