Jak poznat život

Krtek, kocour a skřivan se jednou pustili do povídání o tom, jak by bylo možné co nejlépe poznat život.
Krtek říkal: „Já hrabu, a tak se dostávám k samotným kořenům skutečnosti!“
Kocour pověděl: „Já pozorně sleduji všechno kolem sebe, a když přijde správná chvíle, rychle se vymrštím a skočím!“
Skřivan se přidal: „Já si létám ve výškách a pozoruji, jak se svět otáčí!“
A tu všichni tři uslyšeli radostný zpěv – byl to slavík.
„Copak děláš ty?“ ptali se ho.
„Já? Jsem prostě spokojený se svým životem!“

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám…“ (B21)
Bible – Židům 13,5

Spokojenost je velké bohatství.
K. Kraus