Odpovědný uživatel médií

Jednou z cest odpovědného uživatele médií je „hygienický přístup“. Je to cesta vědomého oproštění, uživatelského postu. Ne všechno, co čtu, mě obohatí, ne všechno, co vidím, vidět musím. Televize, počítač i rádio mají jeden výborný vynález: vypínač. A jedním z největších umění našich uspěchaných životů je umění ho používat, lépe řečeno, umění ho vypnout.

Věřte nebo ne: i dnes jsou mezi námi lidé, kteří nemají televizi, neužívají mimo práci internet, ba dokonce odmítají mobilní telefon. Právě tito lidé jsou často k našemu údivu velmi informovaní o tom, co se děje kolem nich, reflektují současné události a mnohdy mají hlubší vhled do literatury, umění, religiozity než většina lidí závislých na médiích. Dnes se pokusím číst knihu a nedívat se na televizi.

„Užívej s radostí všeho dobrého, co svět nabízí, ale mysli na to, že nic z toho nepotrvá věčně, a nezabydluj se ve světě, který dnes je a zítra být nemusí“.
Bible – První list Korintským 7,31(SNC)

 

Zneužitý volný čas se mstí tím, že nedokážeme být tady a teď.
E. Rosenstock-Hussey

Vybral J.L.