Hudba

Důležitou řečí naší duše je hudba. Vnímání krásné hudby vede k relaxaci a celkovému zklidnění organismu. Podle pravidelného rytmu hudby se synchronizuje náš dech a tep. Říká se, že děti, které se rodí za zvuku určitého druhu hudby (třeba Mozarta nebo Bacha), jsou klidnější a veselejší. Zvuk hudby se totiž dotýká celého těla, nikoli jen uší nebo srdce, takže hudba je komplexní a univerzální terapeutický prostředek, který je dnes člověku nabízen vlastně zdarma, protože hudbu si lze pořídit skoro jako vzduch nebo vodu z vodovodu. Má tedy smysl dát hudbě v našem životě místo, které jí právem náleží.
Dnes se zaposlouchám do hudby, kterou mám rád.

„Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu! Prozpěvujte žalmy, bijte v buben, hrejte na líbeznou citeru a harfu, při novoluní zatrubte na polnice, při úplňku v den našeho svátku“.

Bible – Žalm 81,2-4

Nejcennějším uměním v hudbě je naslouchání.

David Friesen