Cílevědomost

Za mistrem přišel cílevědomý muž a stěžoval si, že všechny jeho nápady a pokusy přijdou nakonec vniveč. Mistr se otázal: „Co to znamená ‘nakonec’? Nejsi jen u konce s trpělivostí? A není tvá snaha jen proto vždy korunována neúspěchem? Povím ti dávný příběh o hlemýžďovi: Kdoví, snad to byla šedivá obloha deštivého dne , co vnuklo hlemýžďovi myšlenku, že na světě přece musí existovat ještě jiné lahůdky, kterými by se mohl živit, a ne jen čerstvá zelenina. A vydal se na dalekou cestu vzhůru po kůře staré třešně.
Špačci se smíchy málem neudrželi na větvích, když viděli šnečí snahu. Jeden z těch drzých ptáků se nakonec nad hlemýžděm slitoval, zalétl k němu a vyptával se: „Co tady chceš? Copak nevidíš, že na stromě nedozrála ani třešinka?“
‘Já vím, já vím,’ opáčil hlemýžď, ‘samozřejmě že je mi jako každému známo, že je teď třešeň ještě bez plodů. Ale než dolezu až nahoru, určitě nějaké dozrají.’
Tak pravil a šplhal vytrvale výš a výš.“

„Půjdete-li usilovně touto cestou, duchovně porostete, váš život přinese ovoce a budete užiteční pro našeho Pána, Ježíše Krista“.  (SNC) Bible – Druhý list Petrův 1,8

„Nemáš-li křídla, musíš nahoru vyšplhat“. J. Žáček

Vybral J.L.