Nedostatek talentu

Mladý výtvarník nabízel své kresby v mnoha novinách, ale všude ho odmítali. Jakýsi redaktor v Kansas City mu dokonce řekl, že nemá žádný talent. Mladík ale věřil ve své schopnosti a nadále nabízel své práce na prodej. Nakonec sehnal práci jako propagační výtvarník jedné církve. Najal si garáž, kde se to hemžilo myšmi a kde chtěl skladovat výkresy, a dál se snažil prodávat obrazy s nadějí, že si je jednou někdo koupí.V garáži ho zřejmě nějaká myška inspirovala a on „stvořil“ kreslenou postavičku Myšáka Mickeyho. Mladík se jmenoval Walt Disney a byl na cestě vzhůru.

Každý z vás je Bohem obdarován nějakými schopnostmi. Užívejte jich moudře k vzájemné službě a k dalšímu rozvoji. (SNC)Bible – První list Petrův 4,10

Považuješ-li něco za nemožné, snaž se jednu možnost najít. B. Lee

Vybral J.Loder