Novoroční program a verše 2015

Několik písní mládeže z novoročního programu si můžete poslechnout zde. Pro náš sbor byly vybrány tyto verše pro celoroční povzbuzení.

Pro děti: Žalm 111,10 „Počátek moudrosti je bát se Hospodina;“

Pro mládež: Mat 24,13 „Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“

Pro celý sbor: Filip. 4,4-6 „4Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 5Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. 6Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.