Profesor a truhlář

Silně krátkozraký profesor byl jednoho dne u svých studentů naprosto vyveden z míry.
„Ty tam dole vzadu v aule, pověz mi, ve kterém roce uprchl Napoleon z ostrova Elba!“
„Nevím!“
„Tak mi řekni, kdo to byl Karel Veliký!“
„Nevím!“
„Ale, vždyť jsem vám to včera vysvětloval! … Co jsi včera vlastně dělal?“
„Byl jsem na oslavě s přáteli!“
„Okamžitě odejdi z auly!“
„Okamžik, jen co dokončím opravu dveří!
Já jsem truhlář!“
Nejdřív mysli, potom mluv, protože nepromyšlené slovo přináší jenom problémy.
Pokud to budeme zachovávat, vyhneme se mnoha chybám.

„Celé mé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě“.                                                                               B21. – Přísloví 23,16

Mluvte málo, jazyk nemá utíkat před rozumem.
E. Hemingway

Vybral J.L.