Kazatel

Jeden dosud nezkušený kazatel se vydal za poustevníkem, který byl široko daleko považován za moudrého a ctnostného muže, a zeptal se ho:
„Otče, jak má vypadat dobré kázání?“

Poustevník odpověděl:
„Aby se mohlo kázání vrýt posluchačům do paměti, musí mít hlavně dobrý začátek a dobrý konec. Ale především to musíš udělat tak, aby začátek a konec byly co možná nejblíže od sebe!“

 

Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí… Bible – První list Korintským 2,4

 Kdo chce získat hříšníky, musí kázat krátká kázání. Charles Spurgeon

 Vybral J.L.