Začátky bohoslužeb o prázdninách

Upozorňujeme, že o prázdninách budeme začínat bohoslužby vždy od 9:30 h !