Umění

„K čemu je Mistr?“ zeptal se kdosi.
Žák řekl: „Aby tě naučil, co jsi odjakživa znal, a ukázal ti, na co ses vždycky díval.“
Když to návštěvníka zmátlo, žák vysvětloval:
„Umělec mě svými malbami naučil vidět západ slunce. Mistr mě svým učením naučil vidět realitu každého okamžiku.“

Tak přišli společně do města jménem Kafarnaum; v sobotu navštívili tamější synagogu, ve které se židé scházeli ke společným modlitbám, ke čtení i výkladu Písma. Ježíš tam začal kázat a 22 posluchači žasli, protože mluvil s nezvyklou přesvědčivostí. Bylo to úplně něco jiného, než co dosud slýchali od učitelů zákona.

Každý, kdo učí, není proto ještě mistrem. J. Vacek

Vybral J.L.

 

MorgensamStrandwenndieSonneaufgehtFoto: churchfoto.de