Vděčnost

Jeden starý člověk kopal jámu ve své zahradě.
„Co to děláš?“ ptali se ho.
„Sázím stromy manga,“ odpověděl.
„Myslíš, že z nich budeš sklízet ovoce?“
„Ne, já se ho nedožiji, ale jiní ano. Po celý život jsem jedl mango ze stromů, které zasadili druzí. Toto je způsob, jak chci projevit svou vděčnost.“

Bible: Koloským 3.kap. 14 – 15 verš
„Především prokazujte lásku, ona je poutem nejdokonalejším. 15 Ať ve vašem srdci nakonec vždy zvítězí Kristův pokoj, jak to má být u těch, které on spojil. A nezapomeňte na vděčnost“.

Za dobrodiní velikosti kapky se odvděč bohatým pramenem.
Čínské přísloví

Vybral J.L.

 

Baum ID 27153