Večerní rekapitulace

Nedávno jsem navštívil jednoho profesora v Americe, který dal řadě lidí úkol: Měli si každý večer napsat, co ten den, který pomalu končil, prožili dobrého – co mohou považovat za „dar“. A co se ukázalo?
Po třech nedělích se tito lidé začali měnit k lepšímu. Byli klidnější, radostnější a optimističtější. K druhým lidem se chovali laskavěji a uctivěji. A nejen to. Ukázalo se, že i druzí lidé se k nim chovali laskavěji a uctivěji. Když se naučili vidět to, co od druhých dostávají „zadarmo“ jako dar – i když šlo třeba jenom o pozdrav a úsměv – začali být sami tvořivější i ve svém předávání „darů“ – ve svém laskavém jednání s druhými.

Prokazuješ čest tomu, koho vyvoluješ a dovolíš mu žít ve své blízkosti, ve svém chrámu.
V tvém domě budeme nasyceni dobrými dary a tvým požehnáním.
Bible – Žalm 65,5

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
Matka Tereza

20151024_152008

 Foto: ADM