Ježíš je z Neapole?

Jedna babička z italské Neapole se vypravila na Vánoce do Španělska ke své dceři.
Když ji první večer uslyšel při modlitbě její vnuk, zeptal se: „Babičko, s kým to mluvíš?“
„S Ježíšem.“
„Copak Ježíš je Neapolitán?“
„Ne, Ježíš není Neapolitán,“ odpověděla babička.
„Jak tedy může rozumět tomu, co říkáš?“
Babička mu vysvětlila: „Ježíš rozumí všem jazykům všech lidí na světě.“
„Španělsky také?“ chtěl vědět vnuk.
„Jistě, i španělsky!“
Za chvíli uslyšela babička ospalý hlásek dítěte, jak španělsky říká: „Dobrou noc, Ježíši!“
Nevyužít této „vše pohlcující“ kapacity malého dítěte znamená promrhat ty nejhutnější roky jeho života. Byla by to pedagogická chyba zasluhující červenou kartu!

 

Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. Bible – Žalm 33,13-15

Na světě neexistuje žádná tak citlivá a vnímavá duše, jako je duše dítěte. P. Pellegrino

20150913_112832

Foto: ADM