PF 2016

Filipským 4: 19 Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

 

agapeFoto: ADM