Po malých krůčcích

Jeden mladý student měl ohromnou chuť starat se ve svém životě jen o lidské dobro.
Jednoho dne navštívil moudrého. Františka Saleského s dotazem:
„Co mám dělat, aby byl ve světě pokoj?“
František Saleský mu odpověděl:
„Nebouchat tak silně dveřmi…“

 

Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.
Bible – Žalm 34,15

 

Z mnohých malých nedorozumění a nepříjemností se vyvinou velké spory.
Bruno Ferrero

Vybral J.L.

Bäume am Horizont
Foto: churchphoto.de