Příliv

Vítr si pohrává s vlnkami moře. Fouká šibalsky do chomáčků pěny
a vrhá je na pláž jako vatové tamponky, zakuklená psaníčka z dalekých krajů. 

V benátském zrcadle moře se na pokraji pláže odráží miliony obrazů, mikrosekundy čarovné
krásy a pohody. S odlivem mizí iluze benátského zrcadla.

Na jeho místě bahno, z kterého groteskně trčí jako miniaturní náhrobky polámaná kusadla krabů,
trosky mušlí, rozbité láhve a odhozené plechovky.

Petr Škrla, Hledání

 

Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny…
Bible – Izajáš 48,18

 

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude.
Albert Schweitzer

 

Vybral J.L.

zak 749 DM (Large)

Foto: DM