Voják

Na jedné z vojenských výprav Alexandra Velikého přivedli před slavného vojevůdce vojáka, který vůči nepříteli jednal velice zbaběle. Velitel se ho zeptal: „Jak se jmenuješ?“
„Alexandr,“ odpověděl voják.
„Jak?“ vzkřikl nevěřícně král.
„Alexandr,“ opakuje svou odpověď ustrašený voják.
Alexandr Veliký vstal ze svého trůnu, podíval se přísně na vojáka a řekl: „Buď změníš svoje jméno, nebo změníš svoje chování!“

Když se pyšníme tím, že jsme křesťané, Kristus by mnohým z nás mohl říci něco podobného. Ale on dělá víc. Nabízí nám sílu ke změně našeho chování. Chce použít lidi jako reklamu toho, jaký je, co je schopen v nás a s námi dokázat.

Je to přání vám všem, nejen dětem a studentům, ale i nám ostatním do nového školního roku 2016/2017.

Tak ať svítí vaše světlo všem lidem; ať za vašimi dobrými činy vidí Boha a jeho chválí. 
Bible – Matouš 5,16

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov.
F. Saleský

Vybral J.L.

 

20160704_124057

Foto: DM