Dárek

Král Artabon poslal rabimu Jehudovi drahokam a poprosil ho, zda by mu to oplatil a rovněž mu poslal dárek, který by rabimu připadal drahocenný. Rabi mu poslal mezúzu, ručně psaný hebrejský svitek s modlitbou, který bývá upevněn u veřejí dveří.
Král se nad tím podivil a zeptal se rabiho: „Jak to, že když jsem ti poslal nádherný drahokam, tys mi to oplatil takovou cetkou?“
Rabi mu odvětil: „Můj a tvůj dar nelze srovnávat, protože ty jsi poslal dárek, který musím bedlivě hlídat, zatímco já jsem ti poslal dar, který bude hlídat tebe.“
Dnes budu přemýšlet o tom, co je mi opravdu drahé a co z toho bych byl ochoten darovat.

Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí. Mark Twain

Vždyť vám byl dán nový život – ne ten, který jste obdrželi od svých rodičů jako pomíjející dar, ale ten, který jste přijali skrze stále živé Boží slovo a který potrvá věčně. 1.Petrova 1.3. SNC

Vybral J.L.

Jesus - Gods gift to humanity; Jesus - Gottes Geschenk an die Menschheit "Denn also hat GOTT die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an IHN glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben." (Joh. 3,16)