Přání do Nového roku 2017

Jedním z největších darů, jež můžeme přinést světu, každému muži, ženě či dítěti, které potkáme v těchto dnech i v Novém roce 2017 je „prokazovat laskavost a konat nezištné krásné skutky“.
Vzpomínám si na humoristický seriál kreslíře Johnnyho Harta, ve kterém vystupuje postava Wileyho, hledajícího odpovědi na nejzávažnější otázky života. Jedna z těch otázek je velmi jednoduchá, a přesto současná.
Na prvním obrázku se Wiley ptá: „Co se stalo s laskavostí?“ A pokračuje těmito verši:
„Proč lidi nelitují síly,
aby jiným trable způsobili?
Proč schválně druhým štěstí hatí,
ač vědí, že se jim zlo dvakrát vrátí?
Proč tak rádi zraňujeme
i ty, které milujeme?
Proč člověk milá slova sotva svede?
Vždyť jedna rána k druhé vede.
Proč se nechováme, jak nám velí
jeden slogan známý?
Veďme si tak, jak bychom chtěli,
aby se jednalo s námi.
Proč chyby druhých nám tak vadí,
jeden sotva uvěří.
Odpuštění a láska vystrnadí
satanův zadek ze dveří.“

 

Nezapomínejme na dobročinnost a štědrost, protože takové oběti se Bohu velice líbí.
Bible – List Židům 13,16

Nejcennější, co může člověk dát svým bližním, je láska.
J. Kratka

Vybral do Nového roku 2017 J.L. 

siska-zima

 

Foto: adm