Máš ve svém srdci díru?

Pobřeží Aljašky přikrývala chladná noc. Psal se 24. březen 1989. Kapitán tankeru vydal druhému důstojníku strohé rozkazy. Tanker Exxon Valdez v černé noci narazil na útes a do jednoho z nejkrásnějších moří světa vypustil jedenáct milionů galonů ropy. Tmavá ropa přikryla hladinu moře, písečné pláže a pohltila i bílé racky. Aljaška byla zpustošená a společnost Exxon, která vlastnila tanker, byla znemožněna.
Tato nehoda, jakkoli strašná, nebyla ničím v porovnání s katastrofami, které se denně odehrávají v našich vztazích. Už jsi to jistě zažil. Někdo nesplní tvoje očekávání. Sliby zůstanou nesplněné. Vytáhnou se slovní zbraně a vypálí se kulky slov. A výsledek? Tvoje srdce narazí na ostrý útes jednání někoho druhého. Vzácná energie unikne a pokryje povrch tvé duše mrtvolnou vrstvou odporu. Černá pokrývka zatrpklosti zatemní tvůj svět, zakryje výhled, udusí tvou radost…
A ty máš zlost. Šéf, který ti slíbil postup a zvýšení platu, zapomněl, jak se jmenuješ. Tvoji přátelé se vydali na víkend do přírody, ale tebe nepozvali. Děti, které jsi vychoval, zapomněly, že existuješ. A tebe to bolí. Jsi zlomen, jsi zahořklý. Z očí se ti řinou horké slzy a jsou horké proto, že se derou ze srdce, ve kterém hoří oheň. Oheň hněvu. Sžírá tě. Jeho plameny plápolají pod vřícím kotlem pomsty. Musíš se rozhodnout: Uhasím ten oheň, nebo ho nechám hořet? Vyrovnám se s tím, nebo se budu bít? Nechám rány zahojit, nebo se budu dívat, jak se mění v nenávist? Načerpám nový elán, nebo propadnu znechucení?
Tady je definice znechucení: Znechucení je, když dovolíš, aby se tvé rány proměnily v nenávist. Znechucení je, když dopustíš, aby tě něco utrápilo k smrti. Znechucení je, když rozněcuješ, živíš a rozdmýcháváš oheň a znovu prožíváš bolest…

„Kteří lidé jsou skutečně šťastni?
Šťastni jsou pokorní, nenamyšlení,vždyť těm patří Boží království.
Šťastni jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají,vždyť jim Bůh dá celou zemi. 6 Šťastni jsou ti, kteří touží po tom, co je správné,jako žízniví po vodě,vždyť jejich žízeň bude utišena. 7 Šťastni jsou milosrdní,vždyť Bůh k nim bude také milosrdný. 8 Šťastni jsou ti, kteří si zachovali čistý pohled na život,vždyť oni uvidí Boha. 9 Šťastni jsou ti, kteří působí pokoj,vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem.“ Matouš 5 kap 5-9 SNC

Most nás může spojit, nebo rozdělit, záleží na tom, co si vybereme. J. Cýrusová

Vybral J.L.

 

Ein Augenblick - A moment of contemplation
Foto: churchphoto.de