Kam to vlastně jedu?

O soudci Nejvyššího soudu, Oliverovi Wendellu Holmesovi, se říkalo, že často býval duchem nepřítomný. Jednou jel vlakem z Washingtonu a studoval jakýsi nevyřešený případ. Přišel k němu průvodčí a požádal ho o lístek. Soudce hledal nervózně po kapsách, ale nebylo mu to nic platné.
„Nedělejte si starosti, pane soudce Holmesi,“ řekl průvodčí, „víme, kdo jste. Až se vrátíte do Washingtonu, můžete nám ten lístek laskavě poslat.“
Holmes sklopil oči a smutně pokýval hlavou.
„Děkuji vám, dobrý muži, ale zdá se, že jste to nepochopil. Problémem není, jestli mám zaplatit za lístek, nebo ne. Otázka zní, kam to vlastně jedu?“

Řiďte se v životě ukazateli správného směru a ptejte se vždy na jejich cíle. Věnujte pozornost cestám, po nichž se vydáváte, a vraťte se nazpět do svých měst. Bible – Jeremjáš 31,21

Není až tak důležité, jak rychle jdeme, ale kam vlastně směřujeme.  J.Kratka

Vybral J.l.

 

jízdenka