Modlitba bodláku a vlčího máku

Modlitba bodláku

Pane,
dej, ať mne lidé mají rádi, ať jim nejsem pouhou překážkou.
Vždyť Ty sám jsi byl na mne milosrdný a nadělil jsi mi do vínku krásný květ.
Zbav mě prosím té mé vlezlosti, ať nejsem jen plevelem, který akorát překáží, moc Tě prosím a skláním se před Tebou.
Amen.

Modlitba vlčího máku

Pane,
děkuji Ti, že jsi mne obdařil krásnými květy, na které se ani pilná včela neostýchá posadit
a vzít si drobek mého pylu.
Mým nejčastějším domovem je okolí polí, kolem kterých tvořím se svými sourozenci
krásné červené koberce, jež jsou vidět i z velké dálky.
Někteří lidé mě sice zneužívají kvůli mým uspávacím účinkům, ale přesto se najdou tací, kteří mě nechají volně kvést.
Amen.

Zuzana Sůvová, Modlitby přírody

 

„Štěpovaný strom nerodí plané ovoce a žádný planý strom nenese ušlechtilé ovoce. Jakost stromu se pozná podle ovoce, které dává. Z trní se nesklízejí fíky ani z bodláků hrozny. Člověk je schopen konat skutečné dobro jen tehdy, je-li jeho srdce plné dobra. Když je však jeho srdce naplněno zlem, šíří jenom zlo. Čím srdce naplněno, tím ústa přetékají.“  Lukáš 6,44 – 46

 

Dříve budu hledat fíky na bodláčí, než bych hledal vysoké znaky umění na dílech těch, kteří jsou motivováni penězi.
Asher B. Durand

 

Mysl je jako květina. Otevře se až když rozkvete.
Zdeněk Steiner

Vybral J.L.

Mohnblume auf dem Feld
Foto: churchphoto.de