Author:

BOHOSLUŽBA ZRUŠENA!

Do odvolání…

Kdyby

Kdyby si každá nota řekla…
Kdyby si každá nota řekla: hudbu neudělá jedna nota
… nevznikla by symfonie.
Kdyby si každý kámen řekl: jeden kámen nemůže vystavět zeď
… nevznikl by dům.
Kdyby si každá kapka vody řekla: jedna kapka vody nemůže vytvořit řeku
… nevznikl by oceán.
Jako symfonie potřebuje každou notu,
jako dům potřebuje každý kámen,
jako oceán potřebuje každou kapku vody,
potřebují lidé tebe, tam kde jsi.

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům…
Bible – První list Petrův 2,5
Ostatní kolem tebe očekávají stejně jako ty, že někdo položí první kámen. Když ty jako první položíš svůj kámen, položí potom i oni svůj. Neboť kdo skutečně miluje, probouzí k lásce ostatní…
autor neznámý

Vybral J.L.

Křest Veroniky Komínkové

krest

Apalačské pohoří

Vždycky jsem si byl jist tím, že mám dobrý orientační smysl. Dokonce jsem se tím vychloubal. Bylo mi dáno, že jsem mohl projít půl světa – podívat se do amazonského pralesa v Jižní Americe i za severní polární kruh ve Skandinávii. A přece se mi stalo, že jsem zabloudil. A to hned pořádně. Byli jsme v Severní Americe, ve státě Severní Karolína, to znamená v oblasti, která je na mapě označena jako Apalačské pohoří. To je hodně rozlehlé – tisíce kilometrů nepříliš vysokých kopců. Všude byly nepředstavitelné rozlohy lesa. Přitom to tam vypadá jak u nás doma – třeba v Beskydech.
Stromy a lesy mám rád. Dobrý vztah k nim mám snad v genech. Za krásným stromem jsem ochoten jít přes sedmero hor a řek. A najednou jsem se v těch lesích cítil jako doma. Při první příležitosti, kdy se mi podařilo uvolnit se ze spárů konferenčních jednání, jsem si do tohoto apalačského lesa vyběhl. Vše bylo pro mne jiné. Rostly tam jiné kytičky i poněkud odlišné stromy – v porovnání s těmi, které máme u nás doma. A já se cítil jako v ráji.
V jedné věci se ty apalačské kopce a lesy lišily od našich hor. Chyběly tam lesní cestičky. A tak jsem chodil od stromu ke stromu cestou necestou. Všude jsem nacházel něco nového a zajímavého. Jen na něco jsem nedával pozor. Nedíval jsem se nahoru – nad koruny stromů. Tuto chybu jsem zjistil ve chvíli, kdy začalo pršet. A bouřka to byla jaksepatří. Nešlo mi ani tak moc o to, že jsem zmoknul – stejně bylo léto a tepla bylo dost, ale já jsem v té bouřce zpanikařil. Začal jsem se otáčet a hledat kudy kam – ale byl jsem bezradný. Přesněji: zcela bezradný. Asi jako Jeníček s Mařenkou chvíli před tím, nežli uviděli světýlko z chaloupky ježibaby.
Vše nakonec dopadlo dobře. Domů jsem se dostal – i když v bídném stavu a příliš pozdě. Jedno poučení jsem si však z tohoto bloudění přinesl: je dobré mít představu či plánek situace, do které jdu, kompas a cíl, k němuž chci dojít a k němuž má cesta – jakákoliv – na každém kroku směřuje.

Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.

Bible – Přísloví 2,6 (B21)
Moudrost je jako elektřina. Obojí se projeví ve výkonu.
R. W. Emerson

Robinův křest