Author:

Jak poznat život

Krtek, kocour a skřivan se jednou pustili do povídání o tom, jak by bylo možné co nejlépe poznat život.
Krtek říkal: „Já hrabu, a tak se dostávám k samotným kořenům skutečnosti!“
Kocour pověděl: „Já pozorně sleduji všechno kolem sebe, a když přijde správná chvíle, rychle se vymrštím a skočím!“
Skřivan se přidal: „Já si létám ve výškách a pozoruji, jak se svět otáčí!“
A tu všichni tři uslyšeli radostný zpěv – byl to slavík.
„Copak děláš ty?“ ptali se ho.
„Já? Jsem prostě spokojený se svým životem!“

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám…“ (B21)
Bible – Židům 13,5

Spokojenost je velké bohatství.
K. Kraus

 

Týden křesťanského domova

Milé sestry a milí bratři, týden, v němž se zamýšlíme nad vztahy v rodině, mezi partnery i dětmi, má v naší církvi dlouhou tradici a je realizován po celém světě. Poslední roky souběžně probíhá i Národní týden manželství, který má v některých státech také své pevné místo.

Přednášky ke stažení: Přednášky KD 2014 (101)


Den náboženské svobody

Naše církev si každoročně připomání důležitost svobodného náboženského vyznání. Letos připadá Den náboženské svobody na sobotu 25. ledna 2014. Je to ideální příležitost k připomenutí si, že možnost svobodného vyznání není samozřejmostí. Měli bychom bránit svobodu svědomí všech lidí. Včetně těch, se kterými nesouhlasíme.

Zde můžete shlédnout videospot, který si chce tutu svobodu připomenout.


„Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě
i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství
nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním
náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.“

Všeobecná deklarace lidských práv, článek 18

Nové webové stránky

Církev adventistů sedmého dne připravila zcela nový web www.adventiste.cz, jehož cílem
je představit církev lidem, kteří o ní, nebo o jiných církevních společenstvích, nemají žádné
povědomí.
Web představuje adventisty jako běžné lidi, kteří jsou zapojeni ve společnosti stejně,
jako kdokoli jiný. Jediným rozdílem zůstává víra v Boha, která je na nových stránkách
definována Apoštolským vyznáním.
Moderně zpracovaný portál nabízí velké množství internetových odkazů na organizace
provozované přímo církví, nebo ty, které církev podporuje. Cílem webu je představit
adventisty jako ty, kterým není lhostejný osud současného člověka.
Rádi bychom vás pozvali k návštěvě stránek www.adventiste.cz a šíření této adresy
mezi vašimi blízkými a přáteli.

„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“
Galatským 6,2

PF 2014

Šťastný budu tehdy…

Je jen jeden zavedený omyl, a to ten, že jsme zde proto, abychom byli šťastni.
A. Schopenhauer

Zdá se, že Schopenhauer byl beznadějným pesimistou. Přesto i v jeho citované větě se skrývá zrnko pravdy.
Čím více budeme usilovat o štěstí, tím bude vzdálenější. Štěstí nelze vzývat, programově o ně usilovat.
Šťastný budu tehdy, pokud miluji, pokud se mi něco daří, pokud zažívám něco, co se mě hluboce pozitivně dotýká.
Pro lásku k druhým lidem se však mohu rozhodnout.
Mohu se snažit dělat dobře svou práci. Mohu se zaposlouchat do hudby, chodit na procházky do krásné přírody, rozmlouvat se svým Bohem… Pokud jsem myšlenkami zcela při tom, co právě konám, pak ke mně přichází štěstí.
Dnes budu žít tak, abych mohl být šťasten.

Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami!
Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný.
Bible – Žalm 128,1-2 /B21/

Přeje J.L.