Author:

Máte rádi gospel ?

Odpovědný uživatel médií

Jednou z cest odpovědného uživatele médií je „hygienický přístup“. Je to cesta vědomého oproštění, uživatelského postu. Ne všechno, co čtu, mě obohatí, ne všechno, co vidím, vidět musím. Televize, počítač i rádio mají jeden výborný vynález: vypínač. A jedním z největších umění našich uspěchaných životů je umění ho používat, lépe řečeno, umění ho vypnout.

Věřte nebo ne: i dnes jsou mezi námi lidé, kteří nemají televizi, neužívají mimo práci internet, ba dokonce odmítají mobilní telefon. Právě tito lidé jsou často k našemu údivu velmi informovaní o tom, co se děje kolem nich, reflektují současné události a mnohdy mají hlubší vhled do literatury, umění, religiozity než většina lidí závislých na médiích. Dnes se pokusím číst knihu a nedívat se na televizi.

“Užívej s radostí všeho dobrého, co svět nabízí, ale mysli na to, že nic z toho nepotrvá věčně, a nezabydluj se ve světě, který dnes je a zítra být nemusí”.
Bible – První list Korintským 7,31(SNC)

 

Zneužitý volný čas se mstí tím, že nedokážeme být tady a teď.
E. Rosenstock-Hussey

Vybral J.L.

 

Jak poznat život

Krtek, kocour a skřivan se jednou pustili do povídání o tom, jak by bylo možné co nejlépe poznat život.
Krtek říkal: „Já hrabu, a tak se dostávám k samotným kořenům skutečnosti!“
Kocour pověděl: „Já pozorně sleduji všechno kolem sebe, a když přijde správná chvíle, rychle se vymrštím a skočím!“
Skřivan se přidal: „Já si létám ve výškách a pozoruji, jak se svět otáčí!“
A tu všichni tři uslyšeli radostný zpěv – byl to slavík.
„Copak děláš ty?“ ptali se ho.
„Já? Jsem prostě spokojený se svým životem!“

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám…“ (B21)
Bible – Židům 13,5

Spokojenost je velké bohatství.
K. Kraus

 

Týden křesťanského domova

Milé sestry a milí bratři, týden, v němž se zamýšlíme nad vztahy v rodině, mezi partnery i dětmi, má v naší církvi dlouhou tradici a je realizován po celém světě. Poslední roky souběžně probíhá i Národní týden manželství, který má v některých státech také své pevné místo.

Přednášky ke stažení: [download id=”85″]


Den náboženské svobody

Naše církev si každoročně připomání důležitost svobodného náboženského vyznání. Letos připadá Den náboženské svobody na sobotu 25. ledna 2014. Je to ideální příležitost k připomenutí si, že možnost svobodného vyznání není samozřejmostí. Měli bychom bránit svobodu svědomí všech lidí. Včetně těch, se kterými nesouhlasíme.

Zde můžete shlédnout videospot, který si chce tutu svobodu připomenout.


„Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě
i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství
nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním
náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.“

Všeobecná deklarace lidských práv, článek 18