Author:

Den náboženské svobody

Naše církev si každoročně připomání důležitost svobodného náboženského vyznání. Letos připadá Den náboženské svobody na sobotu 25. ledna 2014. Je to ideální příležitost k připomenutí si, že možnost svobodného vyznání není samozřejmostí. Měli bychom bránit svobodu svědomí všech lidí. Včetně těch, se kterými nesouhlasíme.

Zde můžete shlédnout videospot, který si chce tutu svobodu připomenout.


„Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě
i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství
nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním
náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.“

Všeobecná deklarace lidských práv, článek 18

Nové webové stránky

Církev adventistů sedmého dne připravila zcela nový web www.adventiste.cz, jehož cílem
je představit církev lidem, kteří o ní, nebo o jiných církevních společenstvích, nemají žádné
povědomí.
Web představuje adventisty jako běžné lidi, kteří jsou zapojeni ve společnosti stejně,
jako kdokoli jiný. Jediným rozdílem zůstává víra v Boha, která je na nových stránkách
definována Apoštolským vyznáním.
Moderně zpracovaný portál nabízí velké množství internetových odkazů na organizace
provozované přímo církví, nebo ty, které církev podporuje. Cílem webu je představit
adventisty jako ty, kterým není lhostejný osud současného člověka.
Rádi bychom vás pozvali k návštěvě stránek www.adventiste.cz a šíření této adresy
mezi vašimi blízkými a přáteli.

„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“
Galatským 6,2

PF 2014

Šťastný budu tehdy…

Je jen jeden zavedený omyl, a to ten, že jsme zde proto, abychom byli šťastni.
A. Schopenhauer

Zdá se, že Schopenhauer byl beznadějným pesimistou. Přesto i v jeho citované větě se skrývá zrnko pravdy.
Čím více budeme usilovat o štěstí, tím bude vzdálenější. Štěstí nelze vzývat, programově o ně usilovat.
Šťastný budu tehdy, pokud miluji, pokud se mi něco daří, pokud zažívám něco, co se mě hluboce pozitivně dotýká.
Pro lásku k druhým lidem se však mohu rozhodnout.
Mohu se snažit dělat dobře svou práci. Mohu se zaposlouchat do hudby, chodit na procházky do krásné přírody, rozmlouvat se svým Bohem… Pokud jsem myšlenkami zcela při tom, co právě konám, pak ke mně přichází štěstí.
Dnes budu žít tak, abych mohl být šťasten.

Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami!
Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný.
Bible – Žalm 128,1-2 /B21/

Přeje J.L.

 

Kniha pro vás: “V harmonii s Bohem a mé zvláštní zážitky s Bohem.”

V harmonii s Bohem a mé zvláštní zážitky s Bohem

Kornelius Novak

Kornelius Novak je evangelista německého původu, který šíří po celé Evropě dobrou zprávu o Ježíši. Během jeho cest ho lidé často oslovují s otázkami: „Jak můžeme rozpoznat Boží vůli pro svůj život?“ Nebo: „Jak můžeme slyšet Boží hlas?“ Nebo: „Jak musíme žít, abychom byli vedeni Bohem?“ Nebo: „Jak dochází k zázrakům a jak je můžeme zažívat, vždyť Ježíš řekl, že máme prosit a dostávat a že s ním máme v životě i ve službě zažívat mocné věci.“

Na tyto a další otázky představuje odpovědi tak, jak je poznal během více než 20 let s Ježíšem. V první části knihy popisuje některé své zkušenosti s Bohem, přičemž tak činí z jediného důvodu. To, co Ježíš udělal a dělá v jeho životě, může učinit i v tom tvém! Ve druhé části se potom životu v harmonii s Bohem věnuje detailněji. Nejde o žádnou složitou teologii, jde o tebe a tvůj život ve skutečné harmonii s Bohem.

Přečíst si tuto knihu.

Vánoční příběh jednou linkou