Author:

Racionální výživa

Pritikin, Atkinson, Davisová.
Běháš po městě a sháníš „zdravoty“.
Vitamín E, betakaroten, antioxidanty…
Večer zapneš televizi a volné radikály zářící katody
systematicky bubnují na miliony mozkových neuronů, které se zoufale snaží
přefiltrovat špínu tohoto světa.
Mesmerizován, zíráš na tu fosforující bludičku,
která pomalu eroduje tvou definici Krista.
Toužíš-li opravdu ozdravět, začni s racionální výživou
pro svůj zrak, pro svou mysl, pro své srdce…

(Petr Škrla, Kaleidoskop)

 

Co ustanovil Pán, to dává radost, a jeho příkazy nám pročišťují zrak. Bible – Žalm 19,9

Mysl je trochu jako zahrada. Když jí nedodáváme výživu a nekultivujeme ji, zaroste plevelem. Autor neznámý

 

Vybral J.L.

 

KruterundGewrze (copyright Rafischatz churchphoto.de) - ID 19782 (Large)

                                                                   Foto: churchphoto.de

Výš a výše, stále výš…

Když byl malý, jeho snem bylo umět létat. Jeho maminka mu často vyprávěla příběhy z ptačí perspektivy a její smyl pro detail ho nadchnul. Když pobíhal po cestách u nich na farmě okolo zlatavých polí s obilím, vždycky si představoval, že s narůstající rychlostí se kamínky a hlína pod jeho nohama pomalinku ztrácí a pak najednou – s hlubokým nádechem – se odlepí od země a vzlétne.
Teď ležel na zádech, slunce ho pálilo do obličeje a jeho tělo vytrénované letitým cvičením bylo napjaté k prasknutí. Věděl, že nastavili laťku o téměř dvacet centimetrů výše, než byl jeho osobní rekord. Věděl také, že jeho soupeř svůj poslední skok nezvládl. Pokud se mu podaří tento skok, závod vyhrál.
Postavil se, udělal svou obvyklou sestavu několika kliků o jedné ruce a pokusil se setřást nepříjemnou nervozitu. „Jen teď ne, prosím!“ hnalo se mu hlavou. Vzpomněl si na svou matku, která mu vždy říkala: „Když jsi nervózní nebo máš strach, začni zhluboka dýchat.“
A pak se to stalo. Rozběhl se a pod nohama ucítil drobné kamínky a hlínu. Kolem sebe si představil zlatavá pole s obilím. A když se nadechl, přišlo to. Vzlétl. Letěl přesně jako ve svých dětských snech. Zpátky na zem ho vrátilo žuchnutí při dopadu a také bouřlivý výbuch ovací lidí na tribuně.
Jeho život se změnil. Ne proto, že vyhrál celonárodní závody, ne kvůli nabídkám sponzoringu, ne kvůli náhlé pozornosti sdělovacích prostředků ani ne proto, že právě dosáhl nového světového rekordu. Bylo to prostě proto, že byl od narození slepý.

 

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“  Albert Einstein

Co člověku prospěje, když získá celý svět a ten skutečný život ztratí? Co může vyvážit hodnotu věčného života? Matouš 16,26

Vybral J.L.

 

Sommerhitze3 (copyright Richard Cescatti churchphoto.de) - ID 8018 (Large)

churchphoto.de

Lidskost

Dělat malé věci s láskou,
snášet něčí špatnou náladu a nedat se jí strhnout,
zůstat klidný při netaktním chování druhého,
vlastní sklon k jedovaté ironii změnit na humor,
svou studenou tvář zteplit žertem ze sebe sama
takové věci patří k velkým projevům lidskosti.

 

„Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou a má moc, aby tě vysvobodil. Jsi pro něj velkým potěšením a jeho láska ti přinese pokoj. Bude nad tebou zpívat a jásat“. Bible – Sofonjáš 3,17

 

„Tvůj klid musí být silnější než hluk tohoto světa.“  M. Szulowski

 

To je mým přáním do nadcházejícího školního roku 2017/18 nejen dětem, studentům, ale i nám všem.  J.L.

 

DSC_2304 (Large)

Foto: adm

Rozhodnutí

 

Jeden muž zabloudil v kamenité a vyprahlé krajině. Slunce nemilosrdně žhnulo a všechno bylo rozpálené. Muž byl na pokraji sil. Chvíli předtím, než padl, zahlédl opuštěný domek. S námahou se k němu doplazil. Před domem bylo zanedbané napajedlo s ruční pumpou. Vrhl se k rukojeti a začal pumpovat jako blázen. Pumpa vrzala, ale nevydala ani kapku.
Ve stínu pumpy si muž všiml skleněné láhve, pečlivě uzavřené zátkou, s lístečkem připevněným na víčku. Láhev byla plná vody. S třesoucíma rukama si muž přiblížil lísteček k očím zarudlým od slunce a četl: „Příteli, jestli chceš, aby pumpa fungovala, musíš do ní nalít všechnu vodu z láhve. Až zase půjdeš dál, nezapomeň láhev znovu naplnit.“
Muže se zmocnily protichůdné myšlenky. Umíral žízní: opravdu má vyplýtvat všechnu vodu a nalít ji do pumpy? Vždyť je celá rezavá. A co když to nebude fungovat? Kdyby vypil vodu z láhve, zachránil by se, ale v tom případě by ten, kdo přijde po něm, neměl vůbec žádnou naději na záchranu.
Co má dělat? Zachránit se, nebo riskovat a dát jiným lidem možnost přežít?
Vnitřní hlas mu poradil, aby riskoval. Jedním rázem nalil vodu z láhve do pumpy a pak se zoufale chopil rukojeti a z posledních sil pumpoval. Pumpa se párkrát zakuckala, ale pak v ní zašplouchalo a začala vytékat studená a čistá voda.
„Díky, díky!“ šeptal muž, hasil žízeň a nechával si téct vodu po zádech.
Než odešel, naplnil láhev a zazátkoval ji. Na lísteček připsal: „Věř mi, příteli, funguje to! Dej pumpě všechno a ona ti vrátí mnohonásobně víc!“

Dávejte ochotně a Bůh vás zahrne svými dary. Bůh neskrblí, ale dává vrchovatou míru. Bible – Lukáš 6,38a

Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají. autor neznámý / internet/

Vybral J.L.

DiealtePumpe4 (copyright Tobias Klepp churchphoto.de) - ID 20257 (Large)

Foto: churchphoto.cz

 

Modlitba bodláku a vlčího máku

Modlitba bodláku

Pane,
dej, ať mne lidé mají rádi, ať jim nejsem pouhou překážkou.
Vždyť Ty sám jsi byl na mne milosrdný a nadělil jsi mi do vínku krásný květ.
Zbav mě prosím té mé vlezlosti, ať nejsem jen plevelem, který akorát překáží, moc Tě prosím a skláním se před Tebou.
Amen.

Modlitba vlčího máku

Pane,
děkuji Ti, že jsi mne obdařil krásnými květy, na které se ani pilná včela neostýchá posadit
a vzít si drobek mého pylu.
Mým nejčastějším domovem je okolí polí, kolem kterých tvořím se svými sourozenci
krásné červené koberce, jež jsou vidět i z velké dálky.
Někteří lidé mě sice zneužívají kvůli mým uspávacím účinkům, ale přesto se najdou tací, kteří mě nechají volně kvést.
Amen.

Zuzana Sůvová, Modlitby přírody

 

„Štěpovaný strom nerodí plané ovoce a žádný planý strom nenese ušlechtilé ovoce. Jakost stromu se pozná podle ovoce, které dává. Z trní se nesklízejí fíky ani z bodláků hrozny. Člověk je schopen konat skutečné dobro jen tehdy, je-li jeho srdce plné dobra. Když je však jeho srdce naplněno zlem, šíří jenom zlo. Čím srdce naplněno, tím ústa přetékají.“  Lukáš 6,44 – 46

 

Dříve budu hledat fíky na bodláčí, než bych hledal vysoké znaky umění na dílech těch, kteří jsou motivováni penězi.
Asher B. Durand

 

Mysl je jako květina. Otevře se až když rozkvete.
Zdeněk Steiner

Vybral J.L.

Mohnblume auf dem Feld
Foto: churchphoto.de