Misijiní aktivity

Pavel Kantor – koncert 12.4.2014

Pavel Kantor – (zpěvák, kytarista, textař a skladatel, absolvent ostravské lidové konzervatoře – obor klasická kytara) vyrostl na moravsko-slezském pomezí, kde se vyučil elektromechanikem. Hudbou a zpěvem byl ovlivněn během  náboženských bohoslužeb, do kterých se posléze i sám aktivně zapojoval. Později se stal spoluzakladatelem vokálního mužského kvarteta „Orion“, ve kterém intenzívně působil až do roku 1989 (skupina se věnovala výhradně interpretaci tradičních i moderních duchovních písní, avšak výhradně uvnitř křesťanských denominací – vystupovat veřejně nebylo z politických důvodů možné).

http://tulak.awrstudio.cz/biografie/

Máte rádi gospel ?

Odpovědný uživatel médií

Jednou z cest odpovědného uživatele médií je „hygienický přístup“. Je to cesta vědomého oproštění, uživatelského postu. Ne všechno, co čtu, mě obohatí, ne všechno, co vidím, vidět musím. Televize, počítač i rádio mají jeden výborný vynález: vypínač. A jedním z největších umění našich uspěchaných životů je umění ho používat, lépe řečeno, umění ho vypnout.

Věřte nebo ne: i dnes jsou mezi námi lidé, kteří nemají televizi, neužívají mimo práci internet, ba dokonce odmítají mobilní telefon. Právě tito lidé jsou často k našemu údivu velmi informovaní o tom, co se děje kolem nich, reflektují současné události a mnohdy mají hlubší vhled do literatury, umění, religiozity než většina lidí závislých na médiích. Dnes se pokusím číst knihu a nedívat se na televizi.

„Užívej s radostí všeho dobrého, co svět nabízí, ale mysli na to, že nic z toho nepotrvá věčně, a nezabydluj se ve světě, který dnes je a zítra být nemusí“.
Bible – První list Korintským 7,31(SNC)

 

Zneužitý volný čas se mstí tím, že nedokážeme být tady a teď.
E. Rosenstock-Hussey

Vybral J.L.

 

Jak poznat život

Krtek, kocour a skřivan se jednou pustili do povídání o tom, jak by bylo možné co nejlépe poznat život.
Krtek říkal: „Já hrabu, a tak se dostávám k samotným kořenům skutečnosti!“
Kocour pověděl: „Já pozorně sleduji všechno kolem sebe, a když přijde správná chvíle, rychle se vymrštím a skočím!“
Skřivan se přidal: „Já si létám ve výškách a pozoruji, jak se svět otáčí!“
A tu všichni tři uslyšeli radostný zpěv – byl to slavík.
„Copak děláš ty?“ ptali se ho.
„Já? Jsem prostě spokojený se svým životem!“

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám…“ (B21)
Bible – Židům 13,5

Spokojenost je velké bohatství.
K. Kraus