SLIDER

Stavíme na Ježíši


Hospodin je má skála, tvrz, má záchrana!
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám,
můj štít, roh vítězství, můj hrad. (Žalm 18:3)

Kázání, přednášky a zamyšlení

Kázání, přednášky a zamyšlení k poslechu