Stavíme na Ježíši


Žijte tak, jak jsem vás učil a jak jste u mne slyšeli i viděli. A Bůh, dárce pokoje, bude s vámi. (Fil. 4:9)