Misijiní aktivity

Nové webové stránky

Církev adventistů sedmého dne připravila zcela nový web www.adventiste.cz, jehož cílem
je představit církev lidem, kteří o ní, nebo o jiných církevních společenstvích, nemají žádné
povědomí.
Web představuje adventisty jako běžné lidi, kteří jsou zapojeni ve společnosti stejně,
jako kdokoli jiný. Jediným rozdílem zůstává víra v Boha, která je na nových stránkách
definována Apoštolským vyznáním.
Moderně zpracovaný portál nabízí velké množství internetových odkazů na organizace
provozované přímo církví, nebo ty, které církev podporuje. Cílem webu je představit
adventisty jako ty, kterým není lhostejný osud současného člověka.
Rádi bychom vás pozvali k návštěvě stránek www.adventiste.cz a šíření této adresy
mezi vašimi blízkými a přáteli.

„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“
Galatským 6,2

PF 2014

Šťastný budu tehdy…

Je jen jeden zavedený omyl, a to ten, že jsme zde proto, abychom byli šťastni.
A. Schopenhauer

Zdá se, že Schopenhauer byl beznadějným pesimistou. Přesto i v jeho citované větě se skrývá zrnko pravdy.
Čím více budeme usilovat o štěstí, tím bude vzdálenější. Štěstí nelze vzývat, programově o ně usilovat.
Šťastný budu tehdy, pokud miluji, pokud se mi něco daří, pokud zažívám něco, co se mě hluboce pozitivně dotýká.
Pro lásku k druhým lidem se však mohu rozhodnout.
Mohu se snažit dělat dobře svou práci. Mohu se zaposlouchat do hudby, chodit na procházky do krásné přírody, rozmlouvat se svým Bohem… Pokud jsem myšlenkami zcela při tom, co právě konám, pak ke mně přichází štěstí.
Dnes budu žít tak, abych mohl být šťasten.

Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami!
Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný.
Bible – Žalm 128,1-2 /B21/

Přeje J.L.

 

Kniha pro vás: “V harmonii s Bohem a mé zvláštní zážitky s Bohem.”

V harmonii s Bohem a mé zvláštní zážitky s Bohem

Kornelius Novak

Kornelius Novak je evangelista německého původu, který šíří po celé Evropě dobrou zprávu o Ježíši. Během jeho cest ho lidé často oslovují s otázkami: „Jak můžeme rozpoznat Boží vůli pro svůj život?“ Nebo: „Jak můžeme slyšet Boží hlas?“ Nebo: „Jak musíme žít, abychom byli vedeni Bohem?“ Nebo: „Jak dochází k zázrakům a jak je můžeme zažívat, vždyť Ježíš řekl, že máme prosit a dostávat a že s ním máme v životě i ve službě zažívat mocné věci.“

Na tyto a další otázky představuje odpovědi tak, jak je poznal během více než 20 let s Ježíšem. V první části knihy popisuje některé své zkušenosti s Bohem, přičemž tak činí z jediného důvodu. To, co Ježíš udělal a dělá v jeho životě, může učinit i v tom tvém! Ve druhé části se potom životu v harmonii s Bohem věnuje detailněji. Nejde o žádnou složitou teologii, jde o tebe a tvůj život ve skutečné harmonii s Bohem.

Přečíst si tuto knihu.

Vánoční příběh jednou linkou

Rozhovor s Ježíšem

Já: Ježíši, můžu se tě na něco zeptat?

 

Ježíš: Samozřejmě.

 

Já: Slib mi, že se nenaštveš.

 

Ježíš: Slibuji.

 

Já: Proč jsi na mě dnes dopustil tolik věcí?

 

Ježíš: Co tím myslíš?

 

Já: No, ráno jsem zaspal.

 

Ježíš: Já vím.

 

Já: Potom trvalo věčnost, než mi naskočilo auto!

 

Ježíš: Já vím…

 

Já: Když jsem měl polední pauzu, spletli mi objednávku, takže jsem nedostal svůj sendvič!

 

Ježíš: Já to vím…

 

Já: Na cestě domů se mi vybil mobil, právě když mi kdosi zavolal!

 

Ježíš: Já to všechno vím…

 

Já: A jako by to nestačilo, přijdu domů, chci si dát nohy do svého nového masážního stroje a konečně trochu relaxovat a on přestal fungovat! Dnes nic nešlo správně! Proč jsi to dopustil?!

 

Ježíš: Dovol mi to vysvětlit: Anděl Smrti stál nad ránem při tvé posteli a já jsem poslal jednoho svého anděla bojovat s ním o tvůj život. Nechal jsem tě během toho spát.

 

Já: To jsem netušil…

 

Ježíš: Nedovolil jsem tvému autu nastartovat, protože by ti cestu zkřížil opilý řidič, který by do tebe naboural.

 

Já: Ty jo…

 

Ježíš: Ta osoba, která připravovala tvůj sendvič, byla nemocná a nechtěl jsem, abys dostal to, co měla ona. Věděl jsem, že teď nemůžeš být doma z práce.

 

Já: Aha …

 

Ježíš: Tvůj telefon se vybil, protože člověk, který ti právě volal, ti chtěl lhát a zatáhnout tě do jedné nekalé věci. Proto jsem ti s ním nedovolil mluvit.

 

Já: Rozumím…

 

Ježíš: A ten masážní stroj byl vadný, vyhodil by elektřinu v celém domě.

 

Já: Je mi to tak líto…

 

Ježíš: Netrap se tím, jen se mi nauč důvěřovat. Ve všech věcech. V dobrých i špatných…

 

Já: Budu Ti důvěřovat!

 

Ježíš: A nepochybuj, že můj plán pro tvůj den je vždy lepší, než ten tvůj plán.

 

Já: Nechci pochybovat. Dovol mi jen říct ti, děkuji ti za všechno…

 

Ježíš: Není zač, dítě. Byl to jen další den, když jsem byl tvým Bohem, moc rád se starám o své děti!