Harmonogram Bohoslužby


Bohoslužby probíhají každou sobotu ve sboru Havířov – Suchá

Harmonogram

9:30 – Začátek Bohoslužby (společné zahájení, poté studium bible ve skupinách (sobotní škola), sobotní školka pro děti)
10:40 – Přestávka
10:55 – Zahájení druhé části Bohoslužby (chválení Boha prostřednictvím chval, příběh pro děti, hlavní slovo – záznamy zde)
12:00 – Ukončení Bohoslužby (společná píseň a závěrečná modlitba)

Sobotní škola

 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA JE… dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů s.d., která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.

SOBOTNÍ ŠKOLA MÁ… čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky:

-Studium Bible
-Budování přátelství a dobrých vztahů
-Sdílení křesťanské víry s okolím
-Podpora světové misijní práce

Studijní materiály naleznete zde.

Dětská sobotní škola
Dětská sobotní škola pomáhá rozvíjet víru dětí od jejich narození do věku patnácti let. Prostřednictvím různých věkových kategorií pomáhá dětem pochopit biblické poselství o Boží milosti a vede je ke službě a přijímání druhých.
Více informací naleznete zde.