Kdo jsme ?


Jako adventisté sedmého dne jsme protestantskou církví, která se cítí být součástí velké rodiny všech upřímných křesťanů, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši.

Jsme celosvětovým společenstvím, ke kterému se dnes hlásí více než 19 500 000 lidí ze všech koutů světa. V České a Slovenské republice, kde naše církev aktivně působí již více než sto let, je nás asi 10 000.

V Havířově žijeme a působíme od roku 1918, kdy se začala scházet první malá skupinka věřících na Šumbarku. Dnes tu máme dva sbory – jeden v Prostřední Suché a druhý na Šumbarku. V nich se pravidelně schází k sobotním bohoslužbám asi 200 pokřtěných členů a téměř stovka dětí a mladých lidí. Rádi mezi sebou uvítáme každého návštěvníka.

Naše aktivity a společná setkávání se ale nesoustřeďují jen na sobotu. I přes týden se rádi setkáváme k modlitbám či studiu Bible s našimi přáteli. Věnujeme se také práci s dětmi a mladými lidmi. Pro svou činnost mají u nás místo i různá zájmová uskupení jako např. Klub zdraví, klub Pathfinder, rodiny i starší členové sboru. Rádi spolupracujeme s místní organizaci ADRA na jejich projektech jako dobrovolníci. Máme radost, pokud se nám podaří upoutat i některými obecně prospěšnými akcemi zájem našich spoluobčanů. Pro každého, kdo přichází, jsou dveře otevřené dokořán.